home

Starlet DC is een professionele organisatie die hoogwaardige diagnostische en ondersteunende diensten verricht voor o.a. huisartsen, verpleeghuisartsen, verloskundigen, GGZ en medisch specialisten van het ziekenhuis.

De diensten van Starlet DC bestaan onder andere uit bloedafname, laboratoriumonderzoek, trombosedienst en het uitvoeren van functieonderzoeken zoals het verrichten van een hartritmeonderzoek door middel van een event recorder en het maken van fundusfoto's (netvlies foto's).

Nieuws   /

Ruimere openingstijden bloedafname-laboratorium

Het bloedafnamelaboratorium van het Gemini Ziekenhuis is vanaf 16 november open van 7.00 - 17.00 uur

Lees meer   >
Home     /     Contact     /     Vacatures     /     © 2015 STARLET DC