home

Starlet DC is een professionele organisatie die hoogwaardige diagnostische en ondersteunende diensten verricht voor o.a. huisartsen, verpleeghuisartsen, verloskundigen, GGZ en medisch specialisten van het ziekenhuis.

De diensten van Starlet DC bestaan onder andere uit bloedafname, laboratoriumonderzoek, trombosedienst en het uitvoeren van functieonderzoeken zoals het verrichten van een hartritmeonderzoek door middel van een event recorder en het maken van fundusfoto's (netvlies foto's).

Nieuws   /

Nieuwe priklocatie Noord Scharwoude

Per 1 januari 2017 verhuist priklocatie Buiten Zorg naar Apotheek Service Center Leilinde

Lees meer   >
Home     /     Vacatures     /     Contact     /     © 2016 STARLET DC