home

Starlet DC is een professionele organisatie die hoogwaardige diagnostische en ondersteunende diensten verricht voor o.a. huisartsen, verpleeghuisartsen, verloskundigen, GGZ en medisch specialisten van het ziekenhuis.

De diensten van Starlet DC bestaan onder andere uit bloedafname, laboratoriumonderzoek, trombosedienst en het uitvoeren van functieonderzoeken zoals het verrichten van een hartritmeonderzoek door middel van een event recorder en het maken van fundusfoto's (netvlies foto's).

Nieuws   /

13 oktober Wereld Trombose Dag

Vrijdag 13 oktober is het Wereld Trombose Dag, de dag waarop de trombosedienst van Starlet DC extra aandacht vraagt voor Trombose.

Lees meer   >
Home     /     Vacatures     /     Contact     /     © 2017 STARLET DC