home

Starlet DC is een professionele organisatie die hoogwaardige diagnostische en ondersteunende diensten verricht voor o.a. huisartsen, verpleeghuisartsen, verloskundigen, GGZ en medisch specialisten van het ziekenhuis.

De diensten van Starlet DC bestaan onder andere uit bloedafname, laboratoriumonderzoek, trombosedienst en het uitvoeren van functieonderzoeken zoals het verrichten van een hartritmeonderzoek door middel van een event recorder en het maken van fundusfoto's (netvlies foto's).

Nieuws   /

Openingstijden feestdagen

Op maandag 5 juni (Tweede Pinksterdag) zijn alle priklocaties en servicepunten van Starlet DC gesloten. Op deze dag worden ook geen huisbezoeken gedaan. Vanwege Pinksteren wordt er op vrijdag 2 juni géén bloedafname in verband met de NIPT test verricht.

Lees meer   >
Home     /     Vacatures     /     Contact     /     © 2017 STARLET DC