home

Starlet DC is een professionele organisatie die hoogwaardige diagnostische en ondersteunende diensten verricht voor o.a. huisartsen, verpleeghuisartsen, verloskundigen, GGZ en medisch specialisten van het ziekenhuis.

De diensten van Starlet DC bestaan onder andere uit bloedafname, laboratoriumonderzoek, trombosedienst en het uitvoeren van functieonderzoeken zoals het verrichten van een hartritmeonderzoek door middel van een event recorder en het maken van fundusfoto's (netvlies foto's).

Nieuws   /

Feestdagen 2017

In onderstaande nieuwsbericht de informatie over de openingstijden tijdens de feestdagen in december 2017.

Lees meer   >
Home     /     Vacatures     /     Contact     /     © 2017 STARLET DC