Betreft: aanpassing diagnostiek bacteriële vaginose

Per 5 september stapt het laboratorium medische microbiologie van Noordwest over op een nieuwe PCR voor bacteriële vaginose (BV). Voordeel van deze test is dat de uitslag sneller beschikbaar is. Daarnaast is voor deze test gekozen omdat deze betrouwbaarder BV aantoont. De positief voorspellende waarde in onze populatie is 95%, de negatief voorspellende waarde bedraagt 87%.

Nieuw is dat de PCR zowel kan worden uitgevoerd op cervix- en vagina-uitstrijken die worden ingestuurd in een Aptima buis (oranje buis die nu gebruikt wordt voor soa diagnostiek), als in een Eswab (swab met de roze dop die gebruikt wordt voor de banale kweek).

Als u de “Bacteriële vaginose PCR” aanvraagt, voorziet dit niet in onderzoek naar:

  1. gisten (candidiasis urogenitale);
  2. beta-haemolytische  streptokokken en S. aureus (vaginitis);
  3. bacteriën die een rol kunnen spelen bij intra-uteriene infecties (endometritis);
  4. SOA-onderzoek;
  5. groep B streptokokken (van belang bij zwangeren).

Bij de genoemde indicaties dient dan specifiek een banale kweek, gistkweek of GBS-kweek te worden aangevraagd (Eswab insturen). SOA diagnostiek blijft plaatsvinden op de gebruikelijke wijze (Aptima insturen).

Met vriendelijke groeten,

Wouter Rozemeijer, arts-microbioloog