home

Bloedafname - wat moet u weten

Komt u bloed laten prikken voor een onderzoek in het laboratorium?

Uw arts vraagt het bloedonderzoek aan

De arts vraagt een bloedonderzoek aan bij Starlet DC. U krijgt een aanvraagformulier mee of het aanvraagformulier wordt digitaal bij Starlet aangemeld.

De verwijzer heeft (digitaal) aangekruist waarop we uw bloed moeten onderzoeken.

Bloedafname op een priklocatie

Voor bloedafname kunt u zonder afspraak bij ons terecht. Kijkt u eerst welke locatie bij u in de buurt zit en wat de openingstijden zijn.

Op onze priklocatie proberen we u altijd snel te helpen. Soms wijken we iets af van de volgorde van binnenkomst, omdat een patiënt voorrang nodig heeft. We vragen hiervoor uw begrip.

Wat moet u meenemen voor bloedafname?

Neem bij een bloedonderzoek altijd mee:

  • aanvraagformulier (tenzij de arts dit digitaal al heeft verzonden)
  • een geldig legitimatiebewijs

Onze medewerker noteert uw burgerservicenummer (BSN) en het nummer van uw legitimatiebewijs. Dit moeten we doen volgens de wet.

Bloedafname bij baby's en kinderen

Moet uw kind een bloedonderzoek ondergaan? Dan is dat vaak spannend, zeker voor jonge kinderen en hun begeleiders. Al onze medewerkers hebben ervaring met de bloedafname bij kinderen en doen hun best om de bloedafname voor hen zo goed mogelijk te laten verlopen. Bij baby's tot een jaar kan de bloedafname thuis plaatsvinden. Uw arts moet daar een huisbezoek voor aanvragen. De afname kan met een hielprik worden gedaan tot een leeftijd van 6 maanden of tot een gewicht van 10 kilo.
 
Wij adviseren u met peuters en kleuters naar één van onze servicepunten in Alkmaar, Den Helder, Heerhugowaard, Heiloo of Schagen te komen. Indien u na 10.00 uur komt, kunnen onze medewerkers wat langer de tijd voor u en uw kind nemen.

Verdoving mogelijk op onze servicepunten

Wilt u dat we de prikplaats bij uw kind verdoven? Kom dan naar een van onze servicepunten. Daar kunnen we de huid van uw kind verdoven met een spray. Na 30 seconden volgt dan de prik, die door de verdoving minder pijn doet.

Bloedafname bij baby's en kinderen : hoe gaat dat?

De medewerker vertelt eerst waar er bij uw kind bloed wordt afgenomen. Meestal is dit in de arm of uit de vinger of soms uit de hand. De plek is afhankelijk van hoeveel bloed er nodig is voor bloedonderzoek. De medewerker maakt de plek waar geprikt wordt eerst schoon met een watje met alcohol.

Neemt de medewerker bloed af uit de arm? Dan krijgt uw kind een elastische band (stuwband) om de bovenarm. Die is ervoor om de ader makkelijker te vinden. Uw kind wordt daarna geprikt en de band wordt losgemaakt. Soms vult de medewerker na de prik meer buisjes met bloed. Ook dan hoeft er maar één keer geprikt te worden. Na de bloedafname krijgt uw kind een pleister op het wondje.

Uw kind voorbereiden op een bloedonderzoek

Vertel uw kind wat er gaat gebeuren. Het mag best weten dat de prik pijn doet. Zeg ook dat de pijn snel weer over is. Meestal kan uw kind tijdens de bloedafname bij u op schoot zitten.

Bloedafname aan huis

Uw verwijzer neemt dan contact op met Starlet DC om voor u een afspraak te maken.

Nuchter

U hoort van uw arts of u nuchter moet zijn. Voor bepaalde bloedonderzoeken moet u nuchter zijn. U mag  vanaf 23.00 uur de avond voor de bloedafname niet eten, drinken (iets water mag). Uw medicijnen kunt u innemen, als uw arts hierover geen andere aanwijzingen heeft gegeven.

Hoe hoort u de uitslag van uw bloedonderzoek?

Na de bloedafname wordt uw bloed onderzocht. Dit gebeurt in het laboratorium voor Klinische chemie, hematologie en immunologie (KCHI) in Alkmaar of Den Helder. Wij sturen de uitslag naar uw arts of zorgverlener, van wie u de uitslag hoort. Hij of zij kent uw medische geschiedenis en kan u de uitslag daarom het beste uitleggen. Als u contact opneemt met Starlet DC over de uitslag van uw bloedonderzoek, verwijzen wij u daarom altijd door naar uw verwijzer.

Uw verwijzer krijgt de uitslagen van het bloedonderzoek over het algemeen binnen 5 werkdagen.

 

Meer weten over bloedonderzoek?

Op de website Uw bloed serieus vindt u nog meer informatie over bloedonderzoek


 

 
TAGS   /   Onderzoek
Home     /     Vacatures     /     Contact     /     © 2019 STARLET DC