home

Glucosetolerantietest bij zwangeren -
wat moet u weten

 

Eerst een afspraak maken?

Ja, er wordt eerst een afspraak gemaakt.

Op welke locaties?

  • Alkmaar, locatie Noordwest
  • Schagen, Kaagweg 25
  • Den Helder, verloskundigen praktijk

Moet ik nuchter zijn?

Ja,  vanaf 23.00 uur de avond voor de bloedafname mag u niet eten, drinken (iets water mag). Uw medicijnen kunt u innemen, als uw arts hierover geen andere aanwijzingen heeft gegeven.

Hoe verloopt het onderzoek?

De GTT bij zwangeren is een onderzoek om zwangerschapsdiabetes op te sporen. Een GTT bij zwangeren duurt 2 uur. Gedurende deze 2 uur  mag u niet eten, drinken en roken. Tijdens het onderzoek krijgt u een glucose drankje, welke binnen 5 minuten opgedronken moet worden.

Wat moet u meenemen bij een GTT (verschilt per locatie)

Voor het servicepunt Schagen en in Alkmaar (locatie Noordwest)

  • Het aanvraagformulier van de verloskundige
  • een geldig legitimatiebewijs

Onze medewerkers zijn verplicht uw burgerservicenummer (BSN) en het nummer van uw legitmatiebewijs te noteren.

Als u een afspraak heeft op de locatie van de Verloskundige praktijk in Den Helder, dan ligt het aanvraagformulier op de praktijk klaar.

 

Hoe hoort u de uitslag van de glucosetolerantietest

De uitslag wordt verstuurd naar de verloskundige. Hij of zij kent uw medische geschiedenis en kan uw uitslag daarom het beste uitleggen. Als u contact opneemt met Starlet DC over de uitslag van uw onderzoek, verwijzen wij u daarom altijd door naar uw verwijzer. Uw verwijzer krijgt de uitslag van het GTT over het algemeen binnen vijf werkdagen.

Home     /     Vacatures     /     Contact     /     © 2019 STARLET DC