home

Onderzoek van urine of ontlasting

Moet uw urine of ontlasting worden onderzocht in het laboratorium? Dan vertelt uw huisarts of een andere verwijzer u wat u hiervoor moet doen. Het kan ook zijn dat u de aanwijzingen hiervoor op een van onze locaties krijgt.

Komt u urine of ontlasting inleveren? Neem dan het aanvraagformulier en een geldig legitimatiebewijs mee.

Urineonderzoek - wat moet u weten

Uw arts vraagt het urineonderzoek aan

Wil uw arts of een andere zorgverlener dat wij uw urine onderzoeken? Dan kan het gaan om een algemeen urineonderzoek, een 24-uurs urineonderzoek of een urinekweek. Uw verwijzer vraagt het onderzoek aan bij Starlet DC. U krijgt een aanvraagformulier mee.

Urine opvangen en aanleveren

U vangt zelf de urine op. Daarbij volgt u de instructies die horen bij het urineonderzoek dat voor u is aangevraagd. U krijgt deze instructies van uw verwijzer of van Starlet DC.

Vervolgens levert u de urine in bij een locatie van Starlet DC bij u in de buurt.

Wat moet u meenemen als u urine komt inleveren?

Neem altijd mee:

 • de urine die u opgevangen heeft volgens instructie
 • het aanvraagformulier van uw zorgverlener (zo volledig mogelijk ingevuld)
  Let op: zonder dit formulier kunnen we u niet helpen
 • een geldig legitimatiebewijs

Onze medewerkers zijn wettelijk verplicht uw                        burgerservicenummer (BSN) en het nummer van uw legitmatiebewijs te noteren.

Algemeen urineonderzoek

U krijgt van uw zorgverlener een steriel setje mee om uw urine op te vangen. Uw zorgverlener kan u ook verwijzen naar een van onze servicecentra, om dit setje op te halen. Bij dit setje vindt u een instructie. Lees hier de instructie in het Nederlands, Engels, Arabisch of Turks. Volg deze instructie nauwkeurig op als u de urine opvangt.

Om de opgevangen urine in te leveren, neemt u de volgende stappen:

 1. Schrijf uw naam en geboortedatum op de sticker.
 2. Plak deze sticker op de urinebuizen.
 3. Doe de gevulde urinebuizen in het plastic zakje.
 4. Breng dit plastic zakje naar een locatie van Starlet DC bij u in de buurt.

24-uurs onderzoek

Voor een 24-uurs urineonderzoek moet u 24 uur lang al uw urine opvangen in een fles. Die haalt u met het aanvraagformulier op bij Starlet DC. Dit kan bij de servicepunten in de regio Alkmaar, Heerhugowaard, Heiloo en Schagen of bij de polikliniek van het laboratorium in het Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Den Helder.

Volg onze instructie bij het opvangen van de urine. Soms bevat de fles bewaarvloeistof. Dit hangt af van het onderzoek dat voor u is aangevraagd. Spoel daarom de fles nooit om voordat u de urine erin opvangt. Bewaar de fles rechtop en buiten bereik van kinderen.

Lever de fles in bij:

 • de Labotheek (Juliana van Stolberglaan 13, 1814 HB Alkmaar)
 • of een van de andere priklocaties van Starlet DC

Urinekweek

Bij een urinekweek wordt uw urine in het laboratorium enkele dagen op kweek gezet. De uitslag biedt uw verwijzer meer informatie over uw aandoening. Daarmee kan hij gericht het best passende medicijn kiezen.

Voor dit onderzoek krijgt u van uw verwijzer een steriel potje mee om in te plassen. Dit potje is verzegeld. Bij dit potje vindt u een instructie om urine op te vangen voor een urinekweek.

Hoe hoort u de uitslag van uw urineonderzoek?

Uw urine wordt onderzocht in het laboratorium. Wij sturen de uitslag naar uw arts of zorgverlener, van wie u de uitslag hoort. Hij of zij kent uw medisch geschiedenis en kan u de uitslag het beste uitleggen. Als u contact opneemt met Starlet DC over de uitslag van uw onderzoek, verwijzen wij u daarom altijd door naar uw arts. Uw arts krijgt de uitslagen van het laboratoriumonderzoek over het algemeen binnen vijf werkdagen.

Meer weten over het onderzoek van urine?

Meer informatie over urineonderzoek vindt u op de website van de NVKC.

Ontlastingonderzoek - wat u moet weten

Uw arts vraagt het ontlastingonderzoek aan

Wil uw arts of een andere zorgverlener dat wij uw ontlasting onderzoeken? Dan vraagt hij of zij dit onderzoek aan bij Starlet DC. U krijgt een aanvraagformulier mee van Starlet DC of een andere zorginstelling.

Ontlasting verzamelen en aanleveren

U verzamelt zelf de ontlasting. Uw verwijzer vertelt u of u één portie moet aanleveren of de ontlasting van 24 uur. U krijgt de instructies hiervoor van uw verwijzer of van Starlet DC. Volg deze instructies nauwkeurig op.

Voor onderzoek op parasieten, wormeieren en cysten is een specifieke afnameset (DFT) beschikbaar. Hiervoor gelden de volgende instructies.

U levert de ontlasting in bij een locatie van Starlet DC bij u in de buurt.

Wat moet u meenemen als u ontlasting komt inleveren?

Neem altijd mee:

 • de ontlasting die u verzamelt heeft volgens instructie
 • een geldig legitimatiebewijs
 • het aanvraagformulier van uw zorgverlener (zo volledig mogelijk ingevuld) Let op: zonder dit formulier kunnen wij u niet helpen

Onze medewerkers zijn wettelijk verplicht uw                        burgerservicenummer (BSN) en het nummer van uw legitmatiebewijs te noteren.

 
Home     /     Vacatures     /     Contact     /     © 2019 STARLET DC