home

Oogfoto

Starlet DC verzorgt ook netvliesonderzoek bij diabetes patienten.

Netvliesonderzoek in diabetesketenzorg

Heeft u diabetes type 2 en wordt hiervoor behandeld door uw huisarts/ praktijkondersteuner? Dan wordt u - in overleg met uw huisarts - regelmatig gescreend. Deze oogscreening past in de diabetesketenzorg waarbinnen Starlet DC nauw samenwerkt met HONK ketenzorg (regio Noord-Kennemerland) en HKN chronische zorg (regio Kop van Noord-Holland). Doel is u optimale zorg te bieden en alle zorg in de diabetesketenzorg op elkaar af te stemmen. Uw zorgverlener en uw huisarts delen de uitslag van de screening. Volgt daar een behandeladvies uit? Dan stemmen ze dit ook onderling af.

Uw huisarts blijft eindverantwoordelijk voor uw behandeling en de controles. Bij hem of haar kunt u terecht met al uw vragen.

Netvliesonderzoek bij diabetespatiënten

Onderdeel van de diabetesketenzorg is een tweejaarlijkse controle van het netvlies. Het netvlies van diabetespatiënten is gevoelig voor afwijkingen, doordat de bloedsuikerspiegel schommelt. Door één keer in de twee jaar een foto van het netvlies te maken, kunnen we netvliesafwijkingen tijdig opsporen.

Netvliesfoto's van goede kwaliteit

Netvliesfoto's worden gemaakt met een speciale camera. Hiermee kunnen kwalitatief goede foto's worden gemaakt. Starlet DC organiseert de netvliesfotografie op diverse locaties in de regio.

Voorbereiding

  • Indien u contactlenzen draagt, moet u deze uitdoen voor het maken van de foto's
  • Een zonnebril meenemen: scherp daglicht kan irriteren.

Op welke wijze wordt een oogfoto gemaakt?

Het hoofd plaatst u in de steun van de camera. Dan wordt er van elk oog apart 2 foto's gemaakt van het netvlies. Soms zijn de pupillen te klein om goed foto's te maken. Dan worden de ogen gedruppeld. Het oogonderzoek duurt maximaal 30 minuten.

Aanvullende informatie

Indien u ogen gedruppeld zijn bestaat er een kleine kans op complicaties en hinder bij het zien ( tijdelijk wazig zien). U mag na het druppelen niet deelnemen aan het verkeer. Daarom is het noodzakelijk om een begeleider mee te nemen.

Hoe hoort u de uitslag van het onderzoek?

Een oogarts beoordeelt de foto's. Die ontvangt ze via een beveiligde internetverbinding van Starlet DC. De uitslag wordt gerapporteerd aan de huisarts.

Uw huisarts kent uw medische geschiedenis en kan u de uitslag het beste uitleggen. Als u contact opneemt met Starlet DC over de uitslag, verwijzen wij u daarom altijd door naar uw huisarts. Uw huisarts krijgt de uitslag van de netvliesfoto's over het algemeen binnen vijf werkdagen.

Home     /     Vacatures     /     Contact     /     © 2019 STARLET DC