home

Klachtenprocedure

Starlet DC is continue bezig met het verbeteren van de kwaliteit van haar dienstverlening en service. De mening van onze klanten is belangrijk voor ons, zeker als u niet tevreden bent over de gang van zaken.

Hoe kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen door:

  • Het insturen van het digitale klachtenformulier.
  • Mocht u liever op papier een klacht willen indienen, dan kan dit natuurlijk ook. U kunt dan gebruik maken van de volgende adresgegevens: Starlet DC, t.a.v. de kwaliteitsfunctionaris, Antwoordnummer 796, 1800 WB Alkmaar. U hoeft geen postzegel te gebruiken.

Wat doen wij ermee?

Wanneer wij een klacht ontvangen, krijgt u van ons een bevestiging met daarin de procedure van de klachtenafhandeling. De klachtenfunctionaris van Starlet DC neemt uw klacht vervolgens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in behandeling. We streven ernaar om uw klacht binnen 30 dagen na ontvangst af te handelen.

Niet tevreden?

Mocht de uitkomst van de klacht toch niet naar tevredenheid verlopen zijn, dan kunt u zich richten tot de Geschillencommissie Zorg. Starlet DC is hierbij aangesloten. Klik op de volgende link voor meer informatie: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/

zorg-site-logo.png

 

Home     /     Vacatures     /     Contact     /     © 2019 STARLET DC