home

Maatwerk voor bedrijven en instellingen

Onze dienstverlening voor bedrijven

Met bedrijven kan Starlet DC individuele afspraken maken. Uw bedrijfsarts kan bijvoorbeeld de bloedafname uitbesteden aan Starlet DC. Een voorbeeld van een dienst die we u kunnen bieden, is de planning van de bloedafname.

Wilt u patiënten periodiek oproepen voor een bepaling van het bloed? Dan kunnen wij dit plannen, en wel op twee manieren:

1) We komen naar uw bedrijf om ter plaatse bloed te prikken.

2) We roepen de patiënten op om naar een bloedafnamelocatie te komen.

Onze dienstverlening voor instellingen

Ook voor instellingen kan Starlet DC laboratoriumdiagnostiek en biometrie verzorgen. Daarvoor doen wij een aanbod op maat, aangepast aan de wensen van uw organisatie. De afspraken leggen we vast in een Service Level Agreement (SLA).

Voor welke instellingen?

Starlet DC kan afspraken op maat maken met:

  • GGZ-instellingen
  • penitentiaire inrichtingen
  • tbs-klinieken
  • asielzoekerscentra
  • revalidatiecentra
  • verpleeg- en verzorgingshuizen
  • zorginstellingen voor mensen met een beperking
  • diëtisten

Ervaring met specifieke patiëntgroepen
Veel instellingen hebben specifieke patiëntgroepen die een specialistische benadering vereisen. De medewerkers van Starlet DC zijn getraind in het omgaan met uiteenlopende patiëntgroepen. Hierdoor treden zij ook uw patiënten op de juiste manier tegemoet.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor een overeenkomst op maat? Dan staan we u graag te woord. U kunt een mail sturen naar een van onze accountmanagers: accountmanagement@starlet-dc.nl. U kunt ons ook bellen op 085 7 736 736.

Home     /     Vacatures     /     Contact     /     © 2019 STARLET DC