home

Rechten en plichten

Als patiënt heeft u rechten en plichten. Die zijn vastgelegd in verschillende wetten, onder meer in de Wet op de geneeskundige behandelings overeenkomst (WGBO). Deze wet regelt de relatie tussen de patiënt en de hulpverlener. Hieronder vindt u een aantal rechten en plichten die in de WGBO zijn vastgelegd.

Recht op privacy

Als u voor een onderzoek bij Starlet DC komt, krijgt een aantal medewerkers toegang tot uw persoonlijke gegevens. Zij hebben hierbij een geheimhoudingsplicht. Alleen zorgverleners die direct betrokken zijn bij uw behandeling, mogen de uitslagen inzien van de onderzoeken.

Recht op bescherming van uw persoonsgegevens

Starlet DC verwerkt uw persoonlijke en medische gegevens voor behandeling en onderzoek. Daarvoor gebruiken we een (geautomatiseerd) gegevensbestand. We verwerken uw gegevens volgens de regels die hieraan worden gesteld door de Wet op de geneeskundige behandelings overeenkomst (WGBO) en de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Uw plichten in de behandeling

Als cliënt heeft u behalve rechten ook plichten. Regel is dat u de medewerkers van Starlet DC met respect behandelt. Daarnaast is het belangrijk dat u de medewerker duidelijk en volledig informeert. Alleen dan kan hij of zij het onderzoek bij u correct uitvoeren. Verder moet u binnen redelijke grenzen de eventuele instructies opvolgen.

Identificatieplicht

Bij Starlet DC geldt een identificatieplicht. Dit betekent dat u of uw kind zich op verzoek van een medewerker van Starlet DC moet kunnen identificeren.

Identificatie door volwassenen
Als volwassene heeft u voor de identificatie nodig:

  • een geldig bewijs van inschrijving van uw ziektekostenverzekeraar
  • uw legitimatiebewijs: paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning

Identificatie voor kinderen

Is uw kind jonger dan 14 jaar? Dan heeft het voor de identificatie nodig:

  • een eigen identiteitsbewijs of paspoort/identiteitsbewijs van de ouder bij wie het staat bijgeschreven
  • een kopie van de brief van de Belastingdienst of Sociale Verzekeringsbank (SVB) met zijn of haar BSN nummer

Is uw kind 14 jaar of ouder? Dan heeft het voor de identificatie nodig:

  • een eigen paspoort of identiteitsbewijs
  • een geldig bewijs van inschrijving van de ziektekostenverzekeraar van het kind, of van de ouder bij wie het kind is meeverzekerd

Onze algemene voorwaarden

Starlet DC werkt met algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing op al uw onderzoeken bij Starlet DC.

Home     /     Vacatures     /     Contact     /     © 2019 STARLET DC