home

Starlet en samenwerkingspartners

Bij Starlet DC werken we veel en graag met anderen samen. Door de samenwerking met inhoudelijke en maatschappelijke partners werken we aan de kwaliteit van ons werk en onze organisatie.

Onze inhoudelijke partners

Starlet DC levert monsters lichaamsmateriaal van patiënten aan bij het laboratorium voor Klinische chemie, hematologie en immunologie (KCHI) van Noordwest Ziekenhuisgroep. Het KCHI verwerkt de monsters verder en analyseert ze.

Wij koppelen de uitslagen van deze analyse waar mogelijk digitaal terug naar de zorgverleners.

Starlet DC is lid van de Samenwerkende Artsenlaboratoria Nederland (SAN). De trombosedienst is aangesloten bij de Federatie van de Nederlandse Trombosediensten (FNT).

 Onze maatschappelijke partners

Ook aan maatschappelijke projecten dragen we enthousiast bij.

Starlet DC draagt KanjerKetting warm hart toe

De behandeling van kinderkanker duurt lang en is zwaar. Om kinderen met kanker te steunen, heeft de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK) de KanjerKetting ontwikkeld. Dit is een beloningssysteem en wegwijzer tegelijk. Elke KanjerKraal staat voor een behandeling, onderzoek of gebeurtenis. Zo is er ook een kraal voor bloedafname. Kinderen met kanker vertellen hun verhaal door deze kralen aan hun KanjerKetting te rijgen. Vraag ernaar bij onze medewerkers. Of lees er meer over op www.vokk.nl.

Starlet DC zet WNK in

WNK is een re-integratiebedrijf dat erop gericht is zo veel mogelijk mensen (weer) naar de arbeidsmarkt te leiden. Starlet DC werkt in verschillende projecten met WNK samen. Een voorbeeld hiervan is het samenstellen van pakketjes met urinesets voor patiënten.

In de regio Den Helder werken we samen met de afdeling arbeid en hout, een onderdeel van de dagbesteding van GGZ Noord Holland Noord.

Home     /     Vacatures     /     Contact     /     © 2019 STARLET DC