Samenwerking GHOR regio VGZ

18-5-2021, Schoorl

 

Geachte Zorgverlener en collega, 

Hierbij willen wij u informeren over de samenwerking tussen het Dijklander ziekenhuis uit hoofde van Diagnost-IQ, Comicro, DCWF en Starlet DC. 

Zoals waarschijnlijk bij u bekend is, heeft VGZ in 2019 een start gemaakt met het bundelen van de integrale diagnostiek binnen de GHOR-regio’s. In totaal zijn er 25 GHOR regio’s in Nederland.

In Noord Holland-noord is Starlet DC de regievoerder voor GHOR regio 10. 

Wat betekent dat concreet?

Dit betekent dat uw VGZ-verzekerde patiënten, waarvoor een labararoriumonderzoek is verricht op basis van uw aanvraag, een rekening van Starlet ontvangen. Tot 1 juli 2020 ontvingen deze patiënten een factuur van het Dijklander Ziekenhuis voor deze onderzoeken. 

Wat is Starlet DC

Starlet Diagnostisch Centrum werkt met zo’n 250 medewerkers aan de gezondheid van volwassenen en kinderen in de regio Noord-Holland noord. Dit doen we in opdracht van zorgverleners, (zorg) instellingen en overige bedrijven.

Wij zijn gespecialiseerd in bloedafname, laboratoriumonderzoek, antistollingsbehandeling en diverse functieonderzoeken, o.a. hartritmeonderzoek en fundusfotografie.

Samenwerking 

Starlet DC en het Dijklander/Diagnost-IQ/Comicro zien mogelijkheden voor een constructieve samenwerking. Nu nog vooral administratief getint, maar de aankomende tijd zullen wij ook gaan kijken hoe we bijvoorbeeld in zogenaamde 'grensgebieden' samen bloedafnamelocaties kunnen inrichten. 

Patiënten zullen mogelijk vragen gaan stellen over deze nieuwe samenwerking. Wij kunnen ons voorstellen dat u ook vragen heeft. Die willen we uiteraard graag beantwoorden. Daarvoor kunt u terecht bij onze accountmanagers:

 

Accountmanager Diagnost-IQ en Comicro

Paulien Luijben - paulien.luijben@comicro - Mobiel : 06 21376985     

 

Accountmanagers Starlet-DC

Annemarie Schuiling - aam.schuiling@starlet-dc.nl - Mobiel:  06 22838465

Ronald Petersen - rb.petersen@starlet-dc.nl - Mobiel : 06 19495134

Uiteraard kunt u uw vragen ook stellen aan Martin Borggreve of Jeannette Goudriaan, beide algemeen directeur van de respectievelijke organisaties. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze brief. 

Ten behoeve van de patiënten zullen beide organisaties informatie met betrekking tot het bovenstaande op hun website gaan vermelden maar wij vinden het belangrijk eerst u als zorgverlener te informeren.

Met vriendelijke groet,

Jeannette Goudriaan-Barendrecht

Voorzitter RvB/Algemeen Directeur Starlet DC

j.goudriaan-barendrecht@starlet-dc.nl

 

Martin Borggreve MBA

Directeur / bestuurder bij Comicro en Diagnost-IQ

M.G.G.Borggreve@comicro.nl