home

Tarievenoverzicht

De tarieven die Starlet DC hanteert voor laboratoriumonderzoek zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en worden periodiek door de NZa aangepast.

Tarieven en beschikkingen bloedafname

De tarieven zijn gebaseerd op NZa tarieven (inclusief honorarium deel). Afhankelijk van de bevindingen kan een eventueel vervolgonderzoek nodig zijn. In dat geval is het tarief/de factuur hoger. De uiteindelijk gefactureerde tarieven worden vastgesteld per zorgverzekeraar.

KlikĀ hier voor het tarievenoverzicht Eerstelijnsdiagnostiek vanĀ Starlet DC.

Klik hier voor het tarievenoverzicht Functie onderzoeken van Starlet DC.

Klik hier voor het tarievenoverzicht van de trombosedienst.

De tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen en uitsluitend ter indicatie. Derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Laboratoriumonderzoek op aanvraag van de huisarts valt onder de verzekerde zorg, maar komt in eerste instantie ten laste van uw eigen risico. Starlet DC stuurt de factuur naar uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw (aanvullende) verzekering zal uw zorgverzekeraar de kosten aan u vergoeden. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Wanneer u niet verzekerd bent voor uw ziektekosten ontvangt u zelf van ons de factuur.

Op de factuur worden ordertarief en laboratoriumbepalingen apart in rekening gebracht. Het aantal bepalingen kan afwijken van het aanvraagformulier wanneer er vervolgonderzoek wordt gedaan. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een uitslag afwijkend is. Deze kosten van het vervolgonderzoek worden opgeteld bij het eerste onderzoek en staan apart vermeld op uw rekening.

Heeft u nog aanvullende vragen, dan verzoeken wij u dit schriftelijk aan ons te sturen via het contactformulier op onze website.

 
Home     /     Vacatures     /     Contact     /     © 2018 STARLET DC