home

Waarom de factuur dit jaar later? (update november 2018)

Vanaf juni 2018 is Starlet gaan werken met een nieuw elektronisch patiëntendossier. De kosten van uw onderzoeken en/of behandelingen registreren we hierin, ook die van 2018.
Starlet heeft de gegevens uit het vorige patiëntendossier gemuteerd naar het nieuwe digitale patiëntendossier.

Als gevolg hiervan zijn we in juli 2018 gestart met de facturatie van de gedane onderzoeken over 2018.

Doordat er bij de overgang meer uitdagingen kwamen kijken dan verwacht zijn we in onze facturatie achter gaan lopen. Wij verwachten dit in de komende twee maanden (half november 2018 tot en met half januari 2019) in te lopen.

Afhankelijk van de verwerking bij de zorgverzekeraar kunt u dan een aantal weken tot een aantal maanden later een bericht ontvangen van uw zorgverzekeraar over het door uw zorgverzekeraar in rekening gebrachte eigen risico.

Het gaat hierbij om de facturatie van al onze onderzoeken, zowel voor het diagnostisch centrum (bloedafname, laboratorium onderzoek en functieonderzoeken) als om de trombosedienst (regulier en zelfmeten).

Wij willen graag dat onze patiënten tijdig de factuur ontvangen. Wij kunnen ons dan ook voorstellen dat deze late factuur voor u zeer vervelend kan zijn. We hebben daarom gekeken of we dit op een andere manier kunnen oplossen. Helaas is die er niet. Wij hopen echter dat wij u met deze uitleg enigszins tegemoet kunnen komen.

 

pubclicatie datum 27 november 2018

 
Home     /     Vacatures     /     Contact     /     © 2019 STARLET DC