home

Kosten en vergoedingen

Gaat u binnenkort een bezoek brengen aan een locatie van Starlet? Of komt u regelmatig op een locatie voor de trombosedienst? Op deze pagina’s leest u informatie over de kosten en vergoedingen.

Onderzoeken op aanvraag van de eerstelijns aanvrager (bijvoorbeeld huisarts) valt onder de verzekerde zorg, maar komt in eerste instantie ten laste van uw eigen risico. Starlet DC stuurt de factuur naar uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw (aanvullende) verzekering zal uw zorgverzekeraar de kosten aan u vergoeden. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Wanneer u niet verzekerd bent voor uw ziektekosten ontvangt u zelf van ons de factuur.

Op de factuur worden ordertarief en laboratoriumbepalingen apart in rekening gebracht. Het aantal bepalingen kan afwijken van het aanvraagformulier wanneer er vervolgonderzoek wordt gedaan. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een uitslag afwijkend is. Deze kosten van het vervolgonderzoek worden opgeteld bij het eerste onderzoek en staan apart vermeld op uw rekening.

Hieronder kunt u een overzicht van de tarieven raadplegen en staat meer informatie over de vertraging van het versturen van de facturen over uw bezoeken in 2019.

Heeft u na het raadplegen van bovenstaande informatie nog vragen,  dan verzoeken wij u dit schriftelijk aan ons te sturen via het contactformulier op onze website.

Home     /     Vacatures     /     Contact     /     © 2019 STARLET DC