home

Tarievenoverzicht

De tarieven die Starlet DC hanteert voor laboratoriumonderzoek zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en worden periodiek door de NZa aangepast.

Tarieven en beschikkingen bloedafname

De tarieven zijn gebaseerd op NZa tarieven (inclusief honorarium deel). Afhankelijk van de bevindingen kan een eventueel vervolgonderzoek nodig zijn. In dat geval is het tarief/de factuur hoger. De uiteindelijk gefactureerde tarieven worden vastgesteld per zorgverzekeraar.

KlikĀ hier voor het tarievenoverzicht Eerstelijnsdiagnostiek vanĀ Starlet DC.

Klik hier voor het tarievenoverzicht als er een CRP bepaling door uw huisarts in de praktjk wordt uitgevoerd middels een vingerprik.

Klik hier voor het tarievenoverzicht van de kosten van microbiologisch onderzoek van Starlet DC

Klik hier voor het tarievenoverzicht Functie onderzoeken van Starlet DC.

Klik hier voor het tarievenoverzicht van de trombosedienst.

De tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen en uitsluitend ter indicatie. Derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Heeft u nog aanvullende vragen, dan verzoeken wij u dit schriftelijk aan ons te sturen via het contactformulier op onze website.

Home     /     Vacatures     /     Contact     /     © 2019 STARLET DC