home

Uw doseerkaart - goed om te weten

Op de doseerkaart staan uw persoonlijke gegevens, het doseeradvies en een barcode. Het is belangrijk dat u de aanwijzingen op deze doseerkaart precies volgt. Neem de controlestrook bij elke controle mee en geef deze aan de medewerker die uw bloed prikt.

We sturen de doseerkaart na elke bloedafname naar u toe. Hij bestaat uit drie delen:

  1. het bovenste deel met uw adresgegevens en informatie
  2. het middelste deel: uw doseerkalender
  3. het onderste deel: de controlestrook

1. Bovenste deel van uw doseerkaart: uw gegevens

Het voorste deel van uw doseerkaart is geel. Hierop staan uw naam en adresgegevens. Op de achterkant van dit voorste deel vindt u belangrijke informatie, zoals leefregels bij het gebruik van antistollingsmedicatie.

Leest u deze belangrijke informatie van tijd tot tijd weer eens door.

2. Middelste deel van uw doseerkaart: de doseerkalender

Het middelste deel van uw doseerkaart is de doseerkalender. Hierop vindt u:

  • de begindatum van de doseerkalender
  • de soort antistollingmedicatie
  • de datum van uw eerstvolgende controle

U moet uw antistollingmedicijnen innemen volgens een vast schema. Dat noemen we het doseerschema. Dit schema bepalen we aan de hand van de INR-uitslag. Het schema herhaalt zich en wordt zo nodig aangepast.

Het is belangrijk dat u per dag precies het aantal tabletten inneemt dat in uw doseerschema staat. Dit kan er bijvoorbeeld zo uitzien:

  • Di 1,0 (dinsdag 1 tablet innemen)
  • Wo 2,0 (woensdag 2 tabletten innemen)

U begint altijd met het innemen volgens de eerste kolom (week 1). Let goed op de juiste dag. De eerste week eindigt op zaterdag. Ga op zondag door naar de tweede kolom (week 2) en begin daar bovenaan.

Het rechtergedeelte van uw doseerkaart wordt gebruikt voor gegevens zoals uw naam en patiëntnummer. Ook ziet u hier op welke prikpost u verwacht wordt voor de volgende controle. Verder kunnen hier vragen of opmerkingen staan van de trombosedienst in wit op zwarte achtergrond.

3. Onderste deel van uw doseerkaart: de controlestrook

Het onderste deel van uw doseerkaart is de controlestrook. Let op: neem deze controlestrook altijd mee bij uw controles samen met uw Starlet Trombosepas.

Op deze controlestrook kunt u zelf bijzonderheden invullen, die belangrijk zijn om aan ons te melden. Denkt u aan een voorgenomen vakantie, veranderingen in de medicatie of een ingreep die u ondergaan heeft. Ook als u koorts of bloedingen heeft gehad, vult u dit in op de controlestrook.

Rechts op deze controlestrook zit een sticker met uw naam, uw geboortedatum en een barcode met uw patiëntnummer. Indien er bij u een bloedafname uit uw arm wordt gedaan, wordt deze sticker door onze medewerker op het buisje met afgenomen bloed geplakt.

Vakantiebrief: hoe te handelen tijdens uw vakantie

Heeft u aan ons doorgegeven dat u op vakantie gaat? Dan sturen we u een vakantiebrief (met de laatste 3 INR uitslagen) voor in het buitenland. Dit is een aparte bijlage bij uw doseerkaart. Daarop staan de gegevens die nodig zijn, als u zich tijdens uw vakantie elders moet laten prikken. Alleen als dit medisch verantwoord is, krijgt u een doseerschema mee voor uw hele vakantie.

Home     /     Vacatures     /     Contact     /     © 2019 STARLET DC