home

Intake en behandeling - goed om te weten

Aanmelding en eerste afspraak bij de trombosedienst

Uw huisarts of specialist meldt u aan bij de trombosedienst van Starlet DC. Zodra wij weten dat u gaat beginnen met antistollingsmedicatie, bellen wij u om een afspraak te maken voor de intake. Dit is tegelijk ook de eerste controle. Daarvoor komt u naar een van onze prikposten.

Wil uw arts of specialist dat we bij u thuis komen? Dan komt een van onze medewerkers bij u langs. U kunt ons dan verwachten op de afgesproken datum tussen 7.30 uur en 12.00 uur.

Controles door de trombosedienst

Bij de eerste controle neemt onze medewerker voor het eerst bloed bij u af. Daarbij vraagt hij of zij u enkele persoonlijke gegevens en krijgt u uitleg over de antistollingsbehandeling. U krijgt een informatiepakket mee, zodat u thuis alles nog eens kunt nalezen.

Wat moet u meenemen of bij de hand hebben bij uw eerste controle?

  • het aanmeldingsformulier
  • een geldig legitimatiebewijs
  • uw telefoonnummer
  • alle medicijnen die u gebruikt of een actueel medicatieoverzicht (Dit overzicht kunt u aanvragen bij de apotheek. De apotheek kan het ook naar de trombosedienst faxen).

Wat moet u meenemen of bij de hand houden bij volgende controles?

  • een actueel medicatieoverzicht (dit is vooral belangrijk als er iets in uw medicatie is veranderd, of na een ziekenhuisopname)
  • de controlestrook van uw doseerkalender

Bloedafname

De bloedafname vindt plaats door middel van een vingerprik of onze medewerker neemt een buisje bloed af uit uw arm.

Voor de bloedafname hoeft u niet nuchter te blijven.

Waarom wordt uw bloed regelmatig geprikt

Hoeveel antistolling u moet innemen, hangt af van de stollingstijd van uw bloed. Die stollingstijd bepalen we na elke bloedafname. De stollingstijd kan sterk wisselen. Daarom controleren we uw bloed regelmatig. In het begin van de behandeling één tot drie keer per week. Later wordt dit minder, tot maximaal één keer in de zes weken.

Analyse van uw bloed

Het minilab (CoaguChek) analyseert direct uw bloed en bepaalt de INR waarde. Bij een bloedafname uit uw arm, bepalen laboratoriummedewerkers in het laboratorium van Starlet de stollingstijd van uw bloed. De stollingstijd wordt uitgedrukt in International Normalized Ratio (INR). Intussen verwerken de medewerkers van de trombosedienst eventuele - door u opgegeven - bijzonderheden in uw electronisch patiëntendossier.

Dosering van de antistollingsmedicatie

De artsen en doseeradviseurs van de trombosedienst bekijken uw stollingstijd. Ze kijken ook naar eventuele bijzonderheden. Aan de hand hiervan bepalen zij uw dosering acenocoumarol of fenprocoumon voor de komende tijd.

Na de uitslag van uw bloedonderzoek krijgt u de doseerkalender

Wij sturen de uitslag per post naar u toe, op de dag van de bloedafname. De volgende dag ontvangt u dan de doseerkalender met uw stollingstijd (INR-uitslag) en de dosering voor de komende tijd.

Moet uw dosering al aangepast worden op de dag van de bloedafname? Dan bellen we u hierover. Daarom willen wij graag dat u op de dag van de bloedafname telefonisch bereikbaar bent, in elk geval tussen 15.00 - 17.00 uur.

Wilt u uw doseerkaart online inzien. Meldt u zich dan aan voor het digitaal logboek.

Hoe lang blijft u onder behandeling bij de trombosedienst?

De duur van de behandeling kan variëren van zes weken tot levenslang. Dat hangt af van de aandoening die u heeft. Als u mag stoppen met de acenocoumorol of fenprocoumon, hoort u dat van uw huisarts of specialist. Wij hebben daarvan een schriftelijke verklaring nodig.

 

Home     /     Vacatures     /     Contact     /     © 2019 STARLET DC