home

1. Van bloedafname uit de arm naar een vingerprik

De bloedafname vindt voortaan plaats door middel van een vingerprik. Met één prikje in de vinger en slechts één druppel bloed wordt de  INR-waarde bepaald.

U ontvangt hiervoor een Starlet Trombosepas.

De Starlet medewerker scant de barcode op uw Trombosepas om na de vingerprik uw uitslag aan uw gegevens te koppelen. Bewaar de pas zorgvuldig en laat deze bij elke controle zien.

 

2. Analyse

Het minilab (CoaguChek) analyseert direct het bloed van de patiënt en bepaalt de INR waarde.

De INR waarde wordt op het display van de CoaguChek als QR-code weergegeven en met de app gescand.

3. Dosering

De medewerker bloedafname neemt samen met u de digitale vragenlijst door met behulp van de app.
De resultaten worden beveiligd naar de trombosedienst verzonden. De doseerafdeling controleert de INR waarde en de antwoorden op de
vragen en stelt de dosering zo nodig bij. 

Indien u toegang heeft tot uw digitaal logboek, kunt u dezelfde avond de nieuwe dosering raadplegen. 
De doseerkaart ontvangt u de volgende werkdag. Wilt u meer informatie over het digitaal logboek? Kijk dan hier.

Meest gestelde vragen

Klik hier voor het overzicht van de meest gestelde vragen over de overgang naar de vingerprik.

Home     /     Vacatures     /     Contact     /     © 2019 STARLET DC