Content

Trombosedienst Noord-Holland Noord

U bent zorgverlener van een cliënt die antistollingsmedicatie nodig heeft. De trombosedienst van Starlet begeleidt uw cliënt hierbij. Wij prikken periodiek bloed bij hem of haar – meestal via een capillaire vingerprik – en stellen de INR-waarde vast. Deze uitslag bepaalt het doseeradvies. Op basis hiervan krijgt de cliënt een doseerkalender die exact aangeeft hoeveel medicatie hij of zij per dag moet innemen. 

Aanmelden nieuwe cliënt

Wilt u een nieuwe cliënt aanmelden voor de trombosedienst? Dit doet u door het (her)aanmeldingsformulier in te vullen en aan ons te mailen of te faxen naar 085-7 731 452. Na ontvangst van de aanmelding belt de trombosedienst met uw cliënt om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Tijdens dit bezoek – op een zelfgekozen Starlet-locatie –  voeren we ook de eerste stollingscontrole uit.

Bloedafname aan huis

Is uw cliënt (nog) niet in staat om naar een van onze priklocaties te komen? Dan kunt u voor hem of haar een huisbezoek aanvragen. Een van onze medewerkers komt dan voor bloedafname bij uw cliënt thuis. 

Digitaal logboek voor de cliënt

De onderzoeksresultaten en doseeradviezen worden natuurlijk in het elektronisch patiëntendossier opgenomen. Daarnaast heeft de cliënt de mogelijkheid om zijn of haar gegevens te bekijken in een eigen digitaal logboek. 

Trainen in zelfmeten

De trombosedienst van Starlet biedt cliënten in Noord-Holland Noord de mogelijkheid om zelf INR-waarden te meten en deze digitaal aan ons te melden. Dit geeft uw cliënt meer vrijheid. Wie aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan hiervoor bij ons een training volgen. Wij geven u hierover graag meer informatie. 

Downloaden MijnPortavita app

Hierbij een link naar de instructie van de MijnPortavita app. 

Dosering antistollingsmedicatie

We geven zorgverleners graag belangrijke praktische informatie over de dosering van antistollingsmedicatie. Inloggegevens voor deze afgeschermde pagina kunt u aanvragen bij het accountmanagement van Starlet. 

Login