Ingediend door supportadmin op wo, 02/17/2021 - 13:47

Hieronder vindt u antwoord op de meest gestelde vragen.
Vindt u geen antwoord op uw vraag, neem dan contact met ons op!

Uw bezoek aan Starlet

bezoek_vragen

Op alle locaties is handdesinfectans beschikbaar.

Wij houden onze gebruiksruimten zo schoon mogelijk. Na elke dienst wordt alles ontsmet.

Na elke cliënt worden de handen gedesinfecteerd.

De medewerker beschikt over alle noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM. 

Dit is per locatie verschillend. Kom vooral niet te vroeg op uw afspraak, dat voorkomt onnodig wachten.

Als er geen zitplaatsen meer beschikbaar zijn, mag u binnen niet plaatsnemen. Op drukke locaties staat er vaak iemand voor de deur die aangeeft of u binnen kan komen.

Dit is afhankelijk van de locatie. Omdat onze cliënten op een afgesproken tijdstip langs komen, is de spreiding gegarandeerd. De stoelen in de wachtruimte geven aan voor hoeveel personen er plaats is.

Nee, zonder afspraak is er geen ruimte in de agenda. Voor de planning en registratie is het belangrijk dat u een afspraak maakt. Dit kunt u online regelen.

Afhankelijk van de locatie en het aantal medewerkers worden de afspraken in blokken van 10 minuten ingepland. Als we met meer medewerkers op een locatie prikken is het mogelijk dat er meer mensen op hetzelfde tijdstip een afspraak hebben.

Afhankelijk van de locatie staat er iemand bij de deur, mocht dit niet zo zijn, dan kunt u plaats nemen in de wachtruimte. U wordt dan door een medewerker opgeroepen. Kom vooral niet te vroeg.

Inplannen online afspraak

afspraak_vragen

Het is mogelijk dat het op sommige apparaten minder makkelijk lukt om een afspraak te maken. Een apparaat waarvan bij ons bekend is dat er soms problemen mee zijn is de iPad mini. Mocht het dus niet lukken op het ene apparaat, dan kunt u het altijd nog proberen op een ander apparaat.

Dit advies kan door meerdere factoren gegeven worden, bijvoorbeeld wanneer uw BSN niet overeenkomt met de andere gegevens of wanneer het gaat om kinderen t/m 12 jaar.

Dit is de eerste keer nodig voor een correcte registratie van uw afspraak en voorkomt ook dubbele registraties. Bij een vervolgafspraak hoeft u minder gegevens in te vullen. 

In dat geval kunt u telefonisch een afspraak maken. 

Wij houden er rekening mee dat een bloedafname soms langer kan duren bij kinderen t/m 12 jaar. Hierom verzoeken we u een telefonische afspraak te maken, zodat wij rekening kunnen houden met een iets langere afspraaktijd.

Onze afspraakmodule werkt niet met alle soorten browsers. Wij raden aan gebruik te maken van: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari of Microsoft Edge.

Niet alle huisartsen zijn bekend in het systeem. Wanneer uw huisarts er niet tussen staat, kunt u telefonisch een afspraak maken.  

Het kan zijn dat de mail terecht is gekomen bij uw ongewenste e-mail. Het is daarom raadzaam om uw spambox te controleren. Mocht hier ook niks te vinden zijn, dan kunt u proberen om nog een keer een verzoek in te dienen.

Het kan helpen om de pagina eenmalig te verversen en te controleren of u al uw gegevens juist heeft ingevuld.

De vingerprik

vingerprik_vragen

Het kan zijn dat u bij de eerste keer van de vingerprik wat meer tijd kwijt bent. Erna verwachten wij geen verschil met de bloefafnamethode uit de arm.

Ja, uw doseerkaart blijft u zoals u gewend bent gewoon ontvangen.

Door middel van uw doseerkaart of met een geldig legitimatiebewijs kunt u te allen tijde geprikt worden.

Op deze website staat al veel informatie en antwoorden op veel gestelde vragen. Indien deze informatie geen antwoord geeft op uw vraag neem dan contact op met deTrombosedienst van Starlet DC.

Jazeker; zorg dat u uw Starlet Trombosepas bij de hand heeft, de medewerker bloedafname zal u naar deze pas vragen. 

In principe maakt dit niet uit, maar bent u rechtshandig dan wordt u in een vinger van uw linkerhand geprikt waarbij de voorkeur uitgaat naar de middel-/ of ringvinger.

Nee, de kwaliteit blijft onveranderd. Door de snelle uitslag kunnen we sneller anticiperen op uw situatie.

Nee, de periodieke controle blijft hetzelfde. 

Nee, de kosten blijven hetzelfde.

Onze ervaring is dat een vingerprik minder pijn doet dan een bloedafname uit de arm (venapunctie).

Laboratorium onderzoek

onderzoek_vragen

In de regio Noord-Holland beschikt Starlet DC over servicentra met ruime openingstijden. Ook zijn er priklocaties voor bloedafname met beperkte openingstijden. De locaties en openingstijden zijn te vinden onder het kopje Locaties.

4 tot 5 werkdagen (er zijn uitzonderingen)

In de regio Noord-Holland beschikt Starlet DC over servicecentra met ruime openingstijden. Ook zijn er priklocaties voor bloedafname met beperkte openingstijden. De locaties en openingstijden zijn te vinden op onze website onder het kopje Locaties.

Ja, het is belangrijk om een afspraak te maken voor bloedafname of inleveren materiaal. Dit om onnodig lang wachten te voorkomen. Dit kan via onze website of telefonisch op 085 - 7 736 736.

Starlet DC verricht onderzoeken in opdracht van uw zorgverlener. Alleen de zorgverlener kan een afspraak maken voor bloedafname aan huis.

Op iedere prikpost. Gele enveloppe zonder afspraak, overig materiaal op afspraak

Starlet DC verricht onderzoeken in opdracht van uw zorgverlener en rapporteert de gegevens aan uw zorgverlener. U maakt zelf met uw zorgverlener de afspraak wanneer en hoe u bericht krijgt over de uitslag.

Starlet DC verricht onderzoeken in opdracht van uw zorgverlener en rapporteert de gegevens aan uw zorgverlener. U maakt zelf met uw zorgverlener de afspraak wanneer en hoe u bericht krijgt over de uitslag.

Starlet DC verricht onderzoeken in opdracht van uw zorgverlener en rapporteert de gegevens aan uw zorgverlener. U maakt zelf met uw zorgverlener de afspraak wanneer en hoe u bericht krijgt over de uitslag.

Voor bepaalde onderzoeken moet u nuchter zijn. Dit wordt u door de zorgverlener verteld of staat aangegeven op het aanvraagformulier. Nuchter houdt in dat u vanaf 23.00 uur de avond vóór de bloedafname niet mag eten, drinken (iets water mag). Medicijnen kunt u gewoon innemen tenzij uw zorgverlener anders heeft geadviseerd.

Alleen iets water drinken is toegestaan. Medicijnen kunt u gewoon innemen tenzij uw zorgverlener anders heeft geadviseerd. Roken heeft geen invloed op een nuchtere bloedafname.

Roken heeft geen invloed op een nuchtere bloedafname.

Medicijnen kunt u gewoon innemen tenzij uw zorgverlener anders heeft geadviseerd.

Voor bepaalde onderzoeken moet u nuchter zijn. Dit wordt u door de zorgverlener verteld of staat aangegeven op het aanvraagformulier. Nuchter houdt in dat u vanaf 23.00 uur de avond vóór de bloedafname niet mag eten, drinken (iets water mag).  Medicijnen kunt u gewoon innemen tenzij uw zorgverlener anders adviseert.

Vanaf 23.00 uur de avond voor de bloedafname.

Om de vloeistof in de buizen te mengen met het bloed.

Informatie over tarieven kunt u raadplegen via https://www.starlet-dc.nl/tarieven/

Trombosedienst

trombosedienst_vragen

Het is van belang om tijdig door te geven wanneer u met vakantie gaat. De doseerarts of de doseeradviseur zal vlak voor de vakantie nog uw INR-waarde laten bepalen. Tevens krijgt u een vakantiebrief thuisgestuurd. Dit is een aparte brief met daarop uw persoonlijke gegevens vermeld in de gangbare taal van uw vakantiebestemming met daarin vermeld uw indicatie, waarom en welk antistollingsmedicijn u gebruikt en de drie laatste doseringen met de uitslagen. Indien medisch verantwoord krijgt u voor de hele vakantieperiode een doseringsadvies mee. Is dit niet mogelijk dan staat er op de vakantiebrief dat u zich elders moet laten controleren. In Nederland kan dit bij een andere trombosedienst, in het buitenland meestal in het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Op www.fnt.nl kunt u meer informatie raadplegen over adressen waar u een INR kunt laten bepalen.Bij een tijdsverschil en bij een verblijf van maximaal 4 weken is het verstandig u te houden aan het voorgeschreven ritme en tijden zoals in Nederland. Indien u langdurig (langer dan 4 weken) weg gaat en te maken heeft met een groot tijdsverschil is het verstandig het tijdstip van medicijninname aan te passen aan de tijden van het vakantieland. Op welke wijze u het beste deze omschakeling kunt maken, kunt u voor vertrek vragen aan de trombosedienst. Hoogteverschillen, temperatuurverschillen en verandering van voeding kunnen van invloed zijn op de INR-waarde. In het geval van een vliegreis is het verstandig om uw antistollingsmedicatie te verdelen over uw handbagage en uw koffer. Neem ook ruim voldoende antistollingdmedicatie mee (2 maal zoveel als nodig) voor het geval u langer moet blijven. In het buitenland gebruikt men namelijk andere antistollingsmedicatie dan in Nederland.

Sporten waarbij de kans op verwondingen aanwezig is, geven meer kans op bloedingscomplicaties. Oriënteer u goed op de risico's alvorens u dit soort sporten gaat beoefenen. Diepzeeduiken is tijdens het gebruik van antistollingsmedicatie beperkt toegestaan. Reeds op vijf meter diepte loopt u het risico op oog- en oorbloedingen. Snorkelen aan de wateroppervlakte tot een diepte van drie meter is wel toegestaan.Saunabezoek wordt in de eerste twee maanden na het ontstaan van trombose afgeraden. Na deze periode zijn er van normaal saunabezoek geen schadelijke effecten bekend.

Het gebruik van alcohol kan de antistolling ontregelen. Dit geldt vooral voor overmatig en wisselend alcoholgebruik. Dit leidt dan vaak tot kortere controleperiodes voor de stollingstijd. Het advies is om de alcoholconsumptie te beperken tot maximaal twee alcoholconsumpties per dag.

Vitamine K speelt een rol bij de aanmaak van de stollingsfactoren in de lever. Toediening van extra vitamine K tijdens de antistollingsbehandeling betekent dat de lever weer vitamine K afhankelijke stollingsfactoren gaat aanmaken. Dit effect is merkbaar na drie uur, met een maximaal effect na 24 tot 36 uur. Wanneer er sprake is van een bloeding, een te hoge INR-waarde of een ingreep of operatie dan is het mogelijk dat u, op advies van de arts, vitamine K moet innemen

De antistollingsmedicijnen, fenprocoumon en acenocoumarol, remmen in de lever de aanmaak van vitamine K afhankelijke stollingsfactoren. Dit verklaart waarom de gevoeligheid van antistollingsmedicatie onder meer afhankelijk is van de hoeveelheid vitamine K aanwezig in de voeding. De standaard Nederlandse keuken heeft een hoog vitamine K gehalte, met name in de winter omdat er dan meer koolachtige groenten worden gegeten. De Oosterse keuken is redelijk vitamine K arm. Het is van belang dat u gevarieerd eet om het effect van de vitamine K uit de voeding op de antistollingsbehandeling beperkt te houden. Ook tijdens de vakantie kan verandering van de voedingsgewoonten dus van invloed zijn op de INR-waarde. Vitamine K rijke voeding: bananen, boerenkool, broccoli, kippenlever, lever, melk, perziken, sla, sojabonen, spinazie, spruiten, zonnebloemolie en zuurkool, waarbij zuurkool er met kop en schouders bovenuit steekt. Vitamine K arme voeding: aardappelen, appelen, avocado, komkommer, maïs, sinaasappelen en tomaten. Bij het gebruik van vitaminesupplementen, als aanvulling op uw voeding, is het belangrijk om op het etiket na te lezen of er vitamine K is toegevoegd. In dat geval wordt het sterk afgeraden deze supplementen te gebruiken. Alleen bij zeer consequent gebruik, dus geen dag overslaan, mag dit wel gebruikt worden.

Antistollingsmedicatie hoeft een zwangerschap niet in de weg te staan. De antistollingmedicatie, fenprocoumon en acenocoumarol, kunnen echter wel schadelijk zijn als u deze tijdens de zwangerschap gebruikt. Deze middelen kunnen het kind via de placenta bereiken en aangeboren afwijkingen veroorzaken. Dit geldt met name tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap. Wel zijn er andere antistollingsmedicijnen die geen risico vormen tijdens de zwangerschap. Denkt u bij de start van de antistollingsbehandeling zwanger te zijn, meldt dit dan direct bij uw huisarts, behandelend specialist en de trombosedienst. Bij tijdelijk gebruik van antistollingsmedicatie is het beter in die periode niet zwanger te worden. Heeft u een kinderwens en gebruikt u langdurig antistollingsmedicatie, neem dan contact op met uw huisarts, behandelend specialist en de trombosedienst. In onderling overleg kan dan het beste beleid worden uitgestippeld.

Bij grote blauwe plekken, bloed bij de urine (rode urine) of bloed bij de ontlasting (zwarte ontlasting) is er sprake van een bloeding. Wij adviseren u in dat geval contact op te nemen met zowel de trombosedienst als uw huisarts.

Bij langer dan drie dagen koorts, adviseren wij u contact op te nemen met de trombosedienst. Bij ernstig braken en/of diarree kunnen de antistollingsmedicijnen mogelijk minder goed worden opgenomen. Wij adviseren u dan contact op te nemen met de trombosedienst, zeker als het langer dan drie dagen duurt.

Wanneer u een afspraak heeft voor een ziekenhuisopname, ingreep of (tandarts-) behandeling, verzoeken wij u dit door te geven aan de trombosedienst. Zonodig krijgt u het advies tijdelijk te stoppen met de antistollingsmedicatie of u krijgt vitamine K voorgeschreven. Een zorgvuldige afweging hierin is van belang om onnodige risico's op bloedingen en trombose te voorkomen.

Wanneer u nieuwe antistollingsmedicatie nodig hebt, kunt u bij uw huisarts of specialist een nieuw recept opvragen en bij uw apotheek inleveren. Wij adviseren u dit tijdig te doen, zodat u niet zonder medicijnen komt te zitten.

Wanneer u dit enkele uren na het vaste tijdstip van inname ontdekt, kunt u alsnog de medicatie innemen. Ondekt u het pas de volgende dag, mag u voor 12.00 uur de vergeten dosering nog innemen. De dosering van die avond neemt u dan rond 22.00 uur in in plaats van rond 18.00 uur in. De volgende dag neemt u de dosering weer volgens het schema in rond 18.00 uur. Komt u er pas in de middag achter dat u de dosering van de vorige dag bent vergeten, neemt u dan contact op met de trombosedienst.

De antistollingsmedicijnen, fenprocoumon en acenocoumarol, worden volgens een vast schema gedoseerd, het zogenaamde doseerschema. Hierdoor heeft u een vast medicijnritme over een bepaalde periode. Dit schema herhaalt zich en wordt, indien nodig, aangepast. Het is belangrijk om de dosering aangegeven op de doseringskalender in te nemen. Voor een goede regelmaat adviseren wij u de medicatie op een vast tijdstip in te nemen, bij voorkeur 's avonds om 18.00 uur. Hierdoor kunnen wijzigingen in de antistollingsmedicatie nog dezelfde dag worden nageleefd.

Wij vragen u om verandering in persoonlijke gegevens zoals adres, telefoonnummer, huisarts en zorgverzekering tijdig aan ons door te geven. Uw persoonlijke gegevens zijn van belang voor de juiste verwerking van uw gegevens, zoals het juiste adres voor het toesturen van de doseringskalender en het telefoonnummer voor het doorgeven van de aangepaste dosis als deze op dezelfde dag gewijzigd moet worden.

Bergsport boven de 2500 meter is te riskant voor mensen die antistollingsmedicatie gebruiken. Het risico op bloedingen, maar ook op trombose, neemt toe. Tevens is er een verhoogd risico op een ongeval en dus op bloedingen, waarbij hulpdiensten deze gebieden ook vaak moeilijk kunnen bereiken.