VGZ verzekerde-patiënten

VGZ heeft in 2019 een start gemaakt met het bundelen van de integrale diagnostiek binnen de GHOR-regio’s. In totaal zijn er 25 GHOR regio’s in Nederland. In Noord Holland-noord is Starlet DC de regievoerder voor GHOR regio 10. 

Op 18 mei 2021 zijn alle zorgverleners in de GHOR regio 10 geïnformeerd over de regie taak die Starlet DC namens VGZ uitvoert

Wat betekent dat concreet?

Dit betekent dat uw VGZ-verzekerde patiënten, waarvoor een laboratorium onderzoek is verricht op basis van uw aanvraag, een rekening van Starlet ontvangen, terwijl het lab-onderzoek in het Dijklander laboratorium heeft plaatsgevonden. Tot 1 juli 2020 ontvingen deze patiënten een factuur van het Dijklander Ziekenhuis voor deze onderzoeken.

Wat is Starlet DC

Starlet Diagnostisch Centrum draagt met zo’n 250 medewerkers bij aan de gezondheidszorg van volwassenen en kinderen in de regio Noord-Holland noord. Dit doen we in opdracht van zorgverleners, (zorg) instellingen en overige bedrijven.

Wij zijn gespecialiseerd in bloedafname, laboratoriumonderzoek, antistollingsbehandeling en diverse functieonderzoeken, o.a. hartritmeonderzoek en fundusfotografie.

Samenwerking 

Starlet DC en het Dijklander/Diagnost-IQ/Comicro zien mogelijkheden voor een constructieve samenwerking. Nu nog vooral administratief van aard, maar verdergaande mogelijkheden tot samenwerking worden onderzocht

Brief aanvragers GHOR

Tarieven en vergoedingen